இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் வருவாய் 16 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.2,505 கோடி..

 
சோப்பு, பவுடர் வித்து ரூ.1,848 கோடி லாபம் பார்த்த இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம்

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.2,505 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

பிரபல லக்ஸ், ரின் தயாரிப்பு நிறுவனமான இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.2,505 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 12 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்  தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.2,243 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.15,228 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 16 சதவீதம் அதிகமாகும்.  அந்த காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.13,092 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் தயாரிப்புகள்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம்  நிறைவடைந்தபோது, இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 3.84 சதவீதம் குறைந்து ரூ.2,548.35ஆக இருந்தது.