ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லாபம் ரூ.2,205 கோடி... வருவாய் 18 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
எதிர்பார்ப்புகளை உடைத்தெறிந்த ஹிண்டால்கோ…. ஒரே காலாண்டில் ரூ.326 கோடி லாபம்….

ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,205 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

நம் நாட்டின் மிகப்பெரிய அலுமினியம் மற்றும் காப்பர் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.  ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,205 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 36 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில்  ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.3,427 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்

ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தின் துணை நிறுவனமான  ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.56,176 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 18 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில்  ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.47,665 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டு இறுதி நிலவரப்படி,  ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் ஒட்டு மொத்த கடன் ரூ.42,063 கோடியாக குறைந்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் ஒட்டு மொத்த கடன் 2021 செப்டம்பர் காலாண்டின் இறுதியில் ரூ.48,011 கோடியாக இருந்தது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது,  ஹிண்டால்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்  பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.49 சதவீதம் குறைந்து ரூ.440.45ஆக இருந்தது.