கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட் பைனான்ஸ் வருவாய் ரூ.85 கோடி... லாபம் 78 சதவீதம் வீழ்ச்சி..

 
கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ்

கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.25 லட்சம் ஈட்டியுள்ளது. 

வங்கி அல்லாத நிதி சேவை நிறுவனமான கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ்  அண்மையில் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில்  நிகர லாபமாக ரூ.25 லட்சம் ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 77.85 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2.26 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள்

2022 செப்டம்பர் காலண்டில் கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.84.77 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 88.21  சதவீதம் குறைவாகும். 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கு வாயிலான வருவாய் ரூ.88 காசுகளிலிருந்து ரூ.20 காசுகளாக உயர்ந்துள்ளது.

கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, கோயங்கா பிசினஸ் அண்ட்  பைனான்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.64 சதவீதம் குறைந்து ரூ.7.82ஆக இருந்தது.