அக்டோபரில் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் ரூ.1.52 லட்சம் கோடி.. ஜி.எஸ்.டி. வரலாற்றில் இரண்டாவது அதிகபட்ச வசூல்..

 
சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி

கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் 1.52 லட்சம் கோடியை நெருங்கியது. மேலும் இது ஜி.எஸ்.டி. வரலாற்றில் இரண்டாவது அதிகபட்ச வசூலாகும். 

நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வரி அமைப்பு, வரி விகிதத்தை செயல்படுத்தும் நோக்கில் 2017 ஜூலை மாதத்தில் சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் (ஜி.எஸ்.டி.) வரியை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது. பொதுவாக ஜி.எஸ்.டி. வாயிலாக, மாதந்தோறும் சராசரியாக ரூ.1 லட்சம் கோடி வருவாய் அரசுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறது. 2020-21ம் நிதியாண்டில்  ஜி.எஸ்.டி. வாயிலாக ரூ.11.36 லட்சம் கோடி (தோராயமாக) வசூலாகி இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டில் (2021 ஏப்ரல்-2022 மார்ச்)   ஜி.எஸ்.டி. வாயிலாக ரூ.14.87 லட்சம் கோடி (தோராயமாக) வசூலாகி இருந்தது. 

சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி

இந்நிலையில், ஜி.எஸ்.டி. அமலுக்கு வந்தது முதல் இதுவரையிலான காலத்தில் 9வது முறையாக மற்றும் தொடர்ந்து 8வது மாதமாக கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் ரூ.1.40 லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளது.  கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில்  ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,51,718 கோடி வசூலாகி இருந்தது. இது ஜி.எஸ்.டி. வரலாற்றில் இரண்டாவது அதிகபட்ச வசூலாகும்.  2022 ஏப்ரல் மாதத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,67,540 கோடி வசூலாகி இருந்தது.  

சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி

மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில்  ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,51,718  கோடி வசூலாகியுள்ளது. இது 2021 அக்டோபர் மாதத்தை காட்டிலும் 16.6 சதவீதம் அதிகமாகும்.  கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில்  ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,47,686 கோடி வசூலாகி இருந்தது. கடந்த அக்டோபர் மாத  ஜி.எஸ்.டி. வசூலில், மத்திய ஜி.எஸ்.டி. வரி ரூ.26,039 கோடியும், மாநில ஜி.எஸ்.டி. வரி ரூ.33,396 கோடியும், ஒருங்கிணைந்த ஜி.எஸ்.டி. வரி ரூ.81,778 கோடியும் (இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான வரி வசூல் ரூ.37,297 கோடி உள்பட), செஸ் ரூ.10,505 கோடியும் (இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான வரி வசூல் ரூ.825 கோடி உள்பட)  அடங்கும். இந்த நிதியாண்டில் கடந்த அக்டோபர் வரையிலான 7 மாதங்களில் ஜி..எஸ்.டி. வசூல் ரூ.10 லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளது.

மாதம்    ஜி.எஸ்.டி. வருவாய்
ஏப்ரல்    ரூ.1,67,540 கோடி
மே      ரூ.1,40,885 கோடி
ஜூன்      ரூ.1,44,616 கோடி
ஜூலை      ரூ.1,48,995 கோடி
ஆகஸ்ட்      ரூ.1,43,612  கோடி
செப்டம்பர் ரூ.1,47,686 கோடி
அக்டோபர் ரூ.1,51,718 கோடி

மொத்தம்    ரூ. 10,45,052 கோடி