நான்கே மாதத்தில் ரூ.6 லட்சம் கோடியை தாண்டிய ஜி.எஸ்.டி. வசூல்.. கடந்த ஜூலையில் 2வது அதிகபட்ச ஜி.எஸ்.டி. வசூல்

 
சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி

கடந்த ஜூலை மாதத்தில்  ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,48,995 கோடி வசூலாகியுள்ளது. இது ஜி.எஸ்.டி. நடைமுறைக்கு வந்ததது முதல் இதுவரையிலான காலத்தில்  இரண்டாவது அதிகபட்ச வசூல் அல்லது வருவாயாகும்.

நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான வரி அமைப்பு, வரி விகிதத்தை செயல்படுத்தும் நோக்கில் 2017 ஜூலை மாதத்தில் சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் (ஜி.எஸ்.டி.) வரியை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது. பொதுவாக ஜி.எஸ்.டி. வாயிலாக, மாதந்தோறும் சராசரியாக ரூ.1 லட்சம் கோடி வருவாய் அரசுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கிறது. 2020-21ம் நிதியாண்டில்  ஜி.எஸ்.டி. வாயிலாக ரூ.11.36 லட்சம் கோடி (தோராயமாக) வசூலாகி இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டில் (2021 ஏப்ரல்-2022 மார்ச்)   ஜி.எஸ்.டி. வாயிலாக ரூ.14.87 லட்சம் கோடி (தோராயமாக) வசூலாகி இருந்தது. 

சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி

இந்நிலையில், ஜி.எஸ்.டி. அமலுக்கு வந்தது முதல் இதுவரையிலான காலத்தில் 6வது முறையாக மற்றும் தொடர்ந்து 5வது மாதமாக கடந்த ஜூலை மாதத்தில் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் ரூ.1.40 லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளது.  கடந்த ஜூலை மாதத்தில்  ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,48,995 கோடி வசூலாகியுள்ளது. இது ஜி.எஸ்.டி. நடைமுறைக்கு வந்ததது முதல் இதுவரையிலான காலத்தில்  இரண்டாவது அதிகபட்ச வசூல் அல்லது வருவாயாகும். இதற்கு முன் 2022 ஏப்ரல் மாதத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,67,540 கோடி வசூலாகி இருந்தது.  

சரக்குகள் மற்றும் சேவைகள் வரி

மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, கடந்த ஜூலை மாதத்தில்  ஜி.எஸ்.டி. வருவாயாக ரூ.1,48,995 கோடி வசூலாகியுள்ளது. இது 2021 ஜூலை மாதத்தை காட்டிலும் 28 சதவீதம் அதிகமாகும். கடந்த ஜூலை மாத  ஜி.எஸ்.டி. வசூலில், மத்திய ஜி.எஸ்.டி. வரி ரூ.25,751 கோடியும், மாநில ஜி.எஸ்.டி. வரி ரூ.32,807 கோடியும், ஒருங்கிணைந்த ஜி.எஸ்.டி. வரி ரூ.79,518 கோடியும் (இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான வரி வசூல் ரூ.41,420 கோடி உள்பட), செஸ் ரூ.10,920 கோடியும் (இறக்குமதி பொருட்கள் மீதான வரி வசூல் ரூ.995 கோடி உள்பட)  அடங்கும். 

மாதம்    ஜி.எஸ்.டி. வருவாய்
ஏப்ரல்    ரூ.1,67,540 கோடி
மே    ரூ.1,40,885 கோடி
ஜூன்    ரூ.1,44,616 கோடி
ஜூலை    ரூ.1,48,995 கோடி

மொத்தம்    ரூ. 6,02,036 கோடி