சியட் லாபம் ரூ.30 கோடி.. வருவாய் 19 சதவீதம் வளர்ச்சி..

 
சியட் லிமிடெட்

சியட் லிமிடெட் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.29.9 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

இந்திய டயர் தயாரிப்பு நிறுவனமான சியட் லிமிடெட் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. சியட் லிமிடெட் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.29.9 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 17 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் சியட் லிமிடெட் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.35.96 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

சியட் லிமிடெட்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் சியட் லிமிடெட் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,886.37 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 18.7 சதவீதம் அதிகமாகும். 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் சியட் லிமிடெட் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,432.32 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

சியட் லிமிடெட்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, சியட் லிமிடெட்  நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.09 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.1,721.60ஆக இருந்தது.