பயோகான் லாபம் 66 சதவீதம் வீழ்ச்சி... வருவாய் ரூ.2,320 கோடி..

 
பயோகான்

பயோகான் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.46.9 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமான பயோகான் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. பயோகான் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.46.9 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக்  காட்டிலும் 66 சதவீதம் குறைவாகும். 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் பயோகான் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.138 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

பயோகான்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் பயோகான் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,320 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 26 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் பயோகான் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.1,840 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

பயோகான்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, பயோகான் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் சதவீதம் 0.52 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.287.35ஆக இருந்தது.