பஜாஜ் பைனான்ஸ் லாபம் ரூ.2,420 கோடி... பங்கு ஒன்றுக்கு டிவிடெண்ட் அறிவிப்பு..

 
பஜாஜ் பைனான்ஸ்

பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனம் 2022 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,419.51 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

வங்கி அல்லாத நிதி சேவை நிறுவனமான பஜாஜ் பைனான்ஸ் தனது கடந்த மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனம் 2022 மார்ச் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.2,419.51 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் சுமார் 80 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,346.64 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

பஜாஜ்  பைனான்ஸ்

2022 மார்ச் காலாண்டில் பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனம் நிர வட்டி வருவாயாக ரூ.6,068 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 30 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனம் நிகர வட்டி வருவாயாக ரூ.4,659 கோடி ஈட்டியிருந்தது. பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவனம் தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.2 டிவிடெண்ட் அறிவித்துள்ளது.

பஜாஜ் பைனான்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, பஜாஜ் பைனான்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 7.24 சதவீதம் குறைந்து ரூ.6,716.65ஆக இருந்தது.