ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் வருவாய் 1 சதவீதம் உயர்வு.. லாபம் ரூ.1,097 கோடி..

 
வருவாயும் குறைந்தது, லாபமும் குறைந்தது.. கவலையில் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ்

ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,097.06 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

பெயிண்ட் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் தனது கடந்த டிசம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் நிறுவனம் 2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,097.06 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 6.37 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.1,031.29 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.8,636.74 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 டிசம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 1.28 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.8,527.24 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.64 சதவீதம் குறைந்து ரூ.2,868.05ஆக இருந்தது.