அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் லாபம் ரூ.324 கோடி..

 
அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிகர லாபம் ரூ.489 கோடி..

அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.323.78 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

சுகாதார சங்கிலித்தொடர் நிறுவனமான அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.323.78 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 35.33 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.500.68 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அப்பல்லோ ஹாஸ்பிடல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிகர லாபம் ரூ.489 கோடி..

2022 ஜூன் காலாண்டில் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.3,795.6  கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் சிறிது அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ்  செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.3,760.21 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 ஜூன் காலாண்டில் அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ்  நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் ரூ.3,545.36 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைஸ் நிகர லாபம் ரூ.489 கோடி..

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.96  சதவீதம் குறைந்து ரூ.4,170.00ஆக இருந்தது.