அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் வருவாய் 18 சதவீதம் உயர்வு.. லாபம் ரூ.1,048 கோடி..

 
விற்பனை குறைந்தாலும் லாபம் குறையவில்லை.. 3 மாதத்தில் ரூ.742 கோடி லாபம் பார்த்த அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ்

அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் 2022 ஜூன் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.1,048 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

சிமெண்ட் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வரும் அம்புஜா சிமெண்ட் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் 2022 ஜூன் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.1,048 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 44.95 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.723 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ்

2022 ஜூன் காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிகர வருவாயாக ரூ.3,958 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 18.43 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிகர வருவாயாக ரூ.3,342 கோடி ஈட்டியிருந்தது. கடந்த ஜூன் காலாண்டில் அளவு அடிப்படையில் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் விற்பனை 15 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, அம்புஜா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.53 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.372.50ஆக இருந்தது.