ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் வருவாய் 65 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.280 கோடி

 
ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ்

ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில்  நிகர லாபமாக ரூ.280 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் தனது கடந்த ஜூன் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் 2022 ஜூன் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில்  நிகர லாபமாக ரூ.280 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 2 மடங்குக்கும் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.106 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாபம் ரூ.106 கோடி.. வருவாய் 66 சதவீதம் உயர்வு..

2022 ஜூன் காலாண்டில் ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.5,675 கோடி ஈட்டியள்ளது. இது 2021 ஜூன் காலாண்டைக் காட்டிலும் 65 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் வருவாயாக ரூ.3,449 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாபம் ரூ.106 கோடி.. வருவாய் 66 சதவீதம் உயர்வு..

மும்பை பங்குச் சந்தையில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமையன்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ஆல்கார்கோ லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை 6.29 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.357.40ஆக  இருந்தது.