2022 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் டி.வி.எஸ்., மாருதி சுசுகி வாகன விற்பனை சூப்பர்

 
டி.வி.எஸ். மோட்டார் கம்பெனி

2022 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் டி.வி.எஸ்., மாருதி சுசுகி மற்றும் ஹூண்டாய்  ஆகிய நிறுவனங்களின் வாகன விற்பனை சிறப்பான வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.


உள்நாட்டு வாகன தயாரிப்பு நிறுவனமான டி.வி.எஸ். மோட்டார் கம்பெனி கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 3,33,787 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் டி.வி.எஸ். மோட்டார் கம்பெனி 2,90,694 வாகனங்களை மட்டுமே விற்பனை செய்து இருந்தது. ஆக, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் டி.வி.எஸ். மோட்டார் கம்பெனியின் வாகன விற்பனை 15 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

மாருதி சுசுகி கார் மாடல்கள்

நாட்டின் மிகப்பெரிய கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 26.37 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2022 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனம் மொத்தம் 1,65,173 வாகனங்களை விற்பனை செய்துள்ளது. மாருதி சுசுகி இந்தியா நிறுவனம் 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மொத்தம் 1,30,699 வாகனங்களை விற்பனை செய்து இருந்தது.

ஹூண்டாய்

ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மொத்தம் 62,210 வாகனங்களை விற்பனை செய்து இருந்தது. 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா மொத்தத்தில் 59,068  வாகனங்களை மட்டுமே விற்பனை செய்து இருந்தது. ஆக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை 5 சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.