ஏப்ரல் மாதத்தில் 45.46 லட்சம் பயணிகள் சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் பயணம்!!

 
metro

சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம், சென்னையில் உள்ள மக்களுக்கும், மெட்ரோ இரயில் பயணிகளுக்கும் ஒரு நம்பகமான பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதியை அளித்து வருகிறது. 01.01.2022 முதல் 31.01.2022 வரை மொத்தம் 25,19,252 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்.

01.02.2022 முதல் 28.02.2022 வரை மொத்தம் 31,86,653 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர். 01.03.2022 முதல் 31.03.2022 வரை மொத்தம் 44,67,756 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர். 01.04.2022 முதல் 30.04.2022 வரை மொத்தம் 44,46,330 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர்.

metro

அதிகபட்சமாக 25.04.2022 அன்று 1,74,475 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர். 2022, ஏப்ரல் மாதத்தில் மட்டும் க்யு ஆர் குறியீடு (QR Code) பயணச்சீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி 9,07,497 பயணிகள் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணம் செய்துள்ளனர். மேலும், பயண அட்டை பயணச்சீட்டு (Travel Card Ticketing System) முறையைப் பயன்படுத்தி 27,17,936 பயணிகள் பயணம் செய்துள்ளனர்.

metro

சென்னை மெட்ரோ இரயில் நிறுவனம் மெட்ரோ இரயில்களில் பயணிப்பவர்களுக்கு க்யுஆர் குறியீடு (QR Code) பயணச்சீட்டில் 11.09.2020 முதல் 20% கட்டணத் தள்ளுபடி வழக்கம் போல் வழங்கி வருகிறது. மெட்ரோ இரயில் பயண அட்டைகளை (Travel Card) பயன்படுத்தி பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு 22.02.2021 முதல் 20% கட்டணத் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.