ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.224 குறைந்தது தங்க விலை !

 

ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.224 குறைந்தது தங்க விலை !

கடந்த மாதம் ரூ.29,700க்கும் மேல் விற்கப்பட்டு வந்த தங்க விலை கிடுகிடுவெனக் குறைந்து கொண்டே வந்தது.

கடந்த மாதம் ரூ.29,700க்கும் மேல் விற்கப்பட்டு வந்த தங்க விலை கிடுகிடுவெனக் குறைந்து கொண்டே வந்தது. அதன் பின்னர், மாறி மாறி ஏற்ற இறக்கத்தைச் சந்தித்து வந்தது.  அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த 3 நாட்களாக உயர்ந்து வந்த தங்க விலை இன்று குறைந்துள்ளது. 

gold

இன்றைய நிலவரத்தின் படி, தங்க விலை கிராமுக்கு ரூ.28 குறைந்து ஒரு கிராம் ஆபரணத்தங்கம் ரூ.3,612க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன் படி, தங்க விலை சவரனுக்கு ரூ.224 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரணத்தங்கம் ரூ.28,896க்கு விற்கப்படுகிறது.

மேலும், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு 1 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.46.60க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன் படி, வெள்ளி விலை கிலோவிற்கு ரூ.1000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.46,600க்கு விற்கப்படுகிறது.