பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி. லாபம் ரூ.823 கோடி.. வருவாய் 70 சதவீதம் வளர்ச்சி

 
பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.

பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.  நிறுவனம் 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.823.02 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

பெட்ரோலிய எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வரும் பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி. நிறுவனம் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி முடிவுகளை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது.  பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.  நிறுவனம் 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் நிகர லாபமாக ரூ.823.02 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 11.24 சதவீதம் குறைவாகும். 2020 செப்டம்பர் காலாண்டில்  பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.  நிறுவனம நிகர லாபமாக ரூ.927.3 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.

2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.  நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ.10,894.72 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது 2020 செப்டம்பர் காலாண்டை காட்டிலும் 70 சதவீதம் அதிகமாகும். பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.  நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு 2021-22ம் நிதியாண்டுக்கு தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.7  சிறப்பு டிவிடெண்ட் அறிவித்துள்ளது.

பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, பெட்ரோநெட் எல்.என்.ஜி.  நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 0.02 சதவீதம் குறைந்து ரூ.218.70ஆக இருந்தது.