வருவாய் 61 சதவீதம் வளர்ச்சி.. கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் லாபம் ரூ.69 கோடி..

 
கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ்

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.68.77 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

தங்க ஆபரணங்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வரும் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.68.77 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2020 செப்டம்பர் காலாண்டில் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ஒட்டு மொத்த அளவில் ரூ.136.12 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டு இருந்தது.

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ்

2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனம் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாயாக ரூ.2,888.69 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது சென்ற ஆண்டின் இதே காலாண்டைக் காட்டிலும் 60.65 சதவீதம் அதிகமாகும். 2020 செப்டம்பர் காலாண்டில் கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு வாயிலான வருவாய் ரூ.1,798.05 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது கல்யாண் ஜூவல்லர்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.27 சதவீதம் குறைந்து ரூ.79.65ஆக இருந்தது.