வருவாய் அமோகம்... இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் லாபம் ரூ.2,327 கோடி.. பங்குதாரர்களுக்கு டிவிடெண்ட்..

 
சோப்பு, பவுடர் வித்து ரூ.1,848 கோடி லாபம் பார்த்த இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம்

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் 2022 மார்ச் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.2,327 கோடி ஈட்டியுள்ளது.

பிரபல லக்ஸ், ரின் தயாரிப்பு நிறுவனமான இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் தனது கடந்த மார்ச் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் 2022 மார்ச் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.2,327 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 8.58 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.2,143 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் தயாரிப்புகள்

2022 டிசம்பர் காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் பொருட்கள் விற்பனை வாயிலான வருவாயாக ரூ.13,190 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 மார்ச் காலாண்டைக் காட்டிலும் 10.40 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனம் பொருட்கள் விற்பனை வாயிலான வருவாயாக ரூ.11,947 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர்

இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு தனது பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.19 டிவிடெண்ட் வழங்க பரிந்துரை செய்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் நிறைவடைந்தபோது, இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 4.33 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.2,237.00ஆக இருந்தது.