ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் வருவாய் 70 சதவீதம் வளர்ச்சி.. லாபம் ரூ.95 கோடி..

 

ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில்  நிகர லாபமாக ரூ.95.06 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

நிதி சேவை நிறுவனமான ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் அண்மையில் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் தனிப்பட்ட முறையில்  நிகர லாபமாக ரூ.95.06 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 2860.36 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனம் தனிப்பட்ட முறையில் நிகர லாபமாக ரூ.3.21 கோடி மட்டுமே ஈட்டியிருந்தது.

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் நிகர வருவாய் ரூ.439.68 கோடியாக உள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 69.51 சதவீதம் அதிகமாகும். அந்த காலாண்டில் ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.259.39 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கு வாயிலான வருவாய் 38 காசுகளிலிருந்து ரூ.11.48ஆக உயர்ந்துள்ளது.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, ப்யூஷன் மைக்ரோ பைனான்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 2.31 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.371.35ஆக இருந்தது.