பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லாபம் ரூ.62 கோடி.. வருவாய் 6 சதவீதம் வீழ்ச்சி..

 
பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்

பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.62 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 

பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவனம் தனது கடந்த செப்டம்பர் காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவனம் 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.62 கோடி ஈட்டியுள்ளது. 2021 செப்டம்பர் காலாண்டில் பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவனம் ஒட்டு மொத்த அளவில் நிகர லாபமாக ரூ.62.55 கோடி ஈட்டியிருந்தது.

பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்

2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.1,201.14 கோடி ஈட்டியுள்ளது. இது 2021 செப்டம்பர் காலாண்டைக் காட்டிலும் 6.41 சதவீதம் குறைவாகும். அந்த காலாண்டில் பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவனம் நிகர வருவாயாக ரூ.1,283.44 கோடி ஈட்டியிருந்தது. 2022 செப்டம்பர் காலாண்டில் பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் 6.81 சதவீதம்  சரிந்து ரூ.1,159.22 கோடியாக குறைந்துள்ளது. 

பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ்

மும்பை பங்குச் சந்தையில் நேற்று பங்கு வர்த்தகம் முடிவடைந்தபோது, பஜாஜ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் நிறுவன பங்கின் விலை முந்தைய வர்த்தக தினத்தை காட்டிலும் 1.55 சதவீதம் குறைந்து ரூ.1,076.45ஆக இருந்தது.